tmcp
tmcp
tmcp
amtk

生肖最大间隔排行(点击按钮查看详细记录)

排名 号码 总计↓ 连开 间隔 遗漏
 • 1 203 2 116 17
 • 2 232 3 99 1
 • 3 203 2 96 2
 • 4 207 3 74 5
 • 5 227 2 66 0
 • 6 237 3 61 13
 • 7 219 3 60 33
 • 8 241 3 58 4
 • 9 236 3 56 8
 • 10 239 3 54 10
 • 11 227 2 52 3
 • 12 230 3 51 12
生肖最大间隔说明:生肖最多间隔,即间隔次数最多的号码;是根据自2002年以后到今(总共2650期)的开奖结果中,生肖(鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪)分别间隔的次数统计,按号码间隔的次数进行由高到低排序统计;其中号码间隔次数最多,总共开出116次,而号码间隔最少,仅为51次;